Zavera

Piše: Tadej Kurepa
Krajem januara 1943. godine u mestu Vanzi nedaleko od Berlina održan je sastanak nacističkih birokrata na kome je učestvovalo 15 predstavnika različitih grana Nemačke države, vojske, SS-a, Nacističke partije itd. Jedina tema ovog sastanka bilo je „konačno rešenje jevrejskog pitanja“, odnosno postizanje konsenzusa oko metoda i dinamike uništenja svih evropskih Jevreja.

Da li znate ko je i kako doneo odluku o holokaustu?

Na Vanzi sastanku nije doneta odluka o holokaustu, jer je januaru 1942. Holokaust već uveliko bio u toku – od pomora Jevreja u getima i logorima do masovnih streljanja i ubijanja gasom. Glavni cilj SS-a prilikom organizovanja ovog sastnaka bilo je dobijanje bezuslovnog pristanka i pune saradnje svih ostalih grana nemačke države u planu koji je bio unapred pripremljen i razrađen od strane SS-a. 

 

Film Zavera poster

Tema filma "Zavera" upravo je ovaj sastanak, od početka do kraja, koji su organizovali i kojim su dominirali prominentni SS oficiri, general Rajnhard Hajdrih i pukovnik Adolf Ajhman. Film se u veoma velikoj meri oslanja na zapisnik sa sastanka i drugi dokumentarni materijal, čak su i dijalozi rekonstruisani na osnovu saslušanja Ajhmana prilikom suđenja 1961. godine u Jerusalimu.

Verovatno ste nekad pogledali film o nacističkim logorima ili videli dokumentarne snimke na kojima se mešaju prizori hiljada golih mršavih leševa koje guraju bageri sa snimcima dehumanizovanih, izmučenih logoraša na ivici života i smrti. Ako ste se ikada zapitali ko su bili neljudi koji su to organizovali i kako su mogli da smisle tako nešto, ovaj film će vam dati prilično dobar odgovor na ta pitanja.

Uglavnom u filmovima instinktivno tražimo dobre i loše likove, neke koje podržavamo i sa kojima možemo da saosećamo, i one druge koje neprihvatamo i osuđujemo, ali ovde toga nema, ovde su svi monstrumi. Zaista, u ovom filmu nema pozitivaca i negativaca, svi oni su deo istog zločinačkog sistema, samo što imaju različite perspektive i različite prioritete.

Obratite pažnju na hladnoću, poslovnost i jednostavnost ovog sastanka na kome je doneta odluka sa takvim posledicama. To je atmofera korporativnih i državnih sastanaka na kojima se donose takve odluke, na kojima se i danas donose odluke koje imaju tragične posledice za živote miliona ljudi.

Trejler filma "Zavera"

Conspiracy (2001)

Režija: Frank Pierson